Миронець Ірина Валеріївна

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії

 

18006, м.Черкаси, бул. Шевченка 460, каб.604-1 корпус

e-mail: [email protected]

 

Рік народження – 1982.


Науково-педагогічна біографія

Закінчила Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького у 2004 році за спеціальністю – “Математика” та здобула кваліфікацію математика, вчителя математики, викладача основ інформатики. 

 

З 2008 року навчалася в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету, яку закінчила достроково у зв’язку з успішним захистом дисертації. 

 

Кандидат технічних наук з 22 грудня 2011 року. Дисертацію захистила в 2011 року в спеціалізованій вченій раді К 73.052.01 при Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти складає більше 15 років. 

 

З 2015 по 2018 роки навчалася в докторантурі Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. 

 

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського державного технологічного університету.


Основні дисципліни, що викладаються

¾     Програмування.

¾     Технології програмування.


Основні навчально-методичні праці

1. Методичні вказівки до виконання випускних робіт бакалавра для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050102 „Комп’ютерна інженерія” [Електронний ресурс] / Уклад.: Рудницький В.М., Миронець І.В., Шувалова Л.А. Бабенко В.Г,. Гресько С.О., Хрульов М.В.; – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 55 с.

2. Програмування: навчальний посібник / І.В. Миронець, В.М. Рудницький, Т.В. Миронюк, І.М. Федотова-Півень. – Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 317 c.

3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Програмування» для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Уклад. І. В. Миронець; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 30 с.

4. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інформатика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека» [Електронний ресурс] / Уклад. І.В. Миронець, С.В. Сисоєнко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 35 с.

5. Лабораторний практикум з дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання[Електронний ресурс] / Уклад. Т.В. Миронюк, А.О. Лавданський, І.В. Миронець; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 70 с.

6. Операційні системи: навчальний посібник/ Федотова-Півень І. М., Півень О.Б., Миронець І.В., Сисоєнко С.В., Миронюк Т.В.;- Черкаський державний технологічний університет; за ред. проф. В.М. Рудницького. – Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС». -2019.– 216 с.


Сфера наукових інтересів

Підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів.

‑ Розробка методів та засобів оцінки ефективності соціоінжинірингу.


Інші види діяльності

Учений секретар Черкаського державного технологічного університету


Основні наукові досягнення та здобутки

Має більше 85 навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі, 3 монографії у співавторстві.


Основні наукові праці

orcid.org

https://orcid.org/0000-0003-2007-9943

 

https://scholar.google.com/citations?user=b92CqEAAAAAJ&hl=uk


Перелік нагород та заохочень

¾       Почесна грамота Черкаського державного технологічного університету (2015 р.).

¾       Грамота Черкаського державного технологічного університету (2018 р.).